Disclaimer

Deze disclaimer beschrijft de beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de White Label Software van DBLD B.V. h.o.d.n. “Leaselify”.

1. Geen Garantie

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat onze White Label Software nauwkeurig, actueel en betrouwbaar is, bieden we geen garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de software. Het gebruik van de White Label Software is op eigen risico van de Licentienemer.

2. Beperking van Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de White Label Software te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, gegevens, gebruik of andere immateriƫle verliezen, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. Externe Links

Onze White Label Software kan links bevatten naar externe websites of bronnen die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, beschikbaarheid of enige andere aspecten van dergelijke externe websites of bronnen. Het opnemen van links impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van de inhoud ervan.

4. Wijzigingen in Functionaliteit

We behouden ons het recht voor om op elk moment de functionaliteit van onze White Label Software te wijzigen, bij te werken, te verbeteren of stop te zetten, geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens Licentienemers of derden voor dergelijke wijzigingen.

5. Toepasselijk Recht

Deze disclaimer wordt beheerst door en geĆÆnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

Door het gebruik van onze White Label Software stemt de Licentienemer ermee in gebonden te zijn aan deze disclaimer.

Deze disclaimer is voor het laatst bijgewerkt op 19-03-2024.