Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe DBLD B.V. h.o.d.n. “Leaselify” (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in verband met het gebruik van onze White Label Software door Licentienemers.

1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens die door Licentienemers worden verstrekt in verband met het gebruik van de White Label Software. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Naam en contactgegevens van de Licentienemer.
  • Gebruikersgegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de White Label Software, zoals gebruiksstatistieken, feedback en andere informatie.

We gebruiken deze persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Om de White Label Software aan Licentienemers te leveren en te ondersteunen.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • Om onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van Licentienemers.
  • Voor interne administratieve doeleinden, zoals facturering en boekhouding.

2. Delen van Persoonlijke Gegevens

Wij delen persoonlijke gegevens van Licentienemers niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of met de uitdrukkelijke toestemming van de Licentienemer.

3. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We streven ernaar om een hoog beveiligingsniveau te handhaven en maken gebruik van versleuteling, firewalls en andere beveiligingstechnologie├źn om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke gegevens te waarborgen.

4. Bewaartermijn van Persoonlijke Gegevens

We bewaren persoonlijke gegevens van Licentienemers alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is of anderszins is toegestaan.

5. Rechten van Licentienemers

Licentienemers hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking. Licentienemers kunnen hun rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens verstrekt onderaan deze privacyverklaring.

6. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze aan te passen aan veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten of wettelijke vereisten. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op onze website worden gepubliceerd. Licentienemers worden geadviseerd regelmatig deze privacyverklaring te controleren op eventuele updates.

7. Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring kunnen Licentienemers contact met ons opnemen via:

DBLD B.V. / Leaselify
Machlaan 5
050 – 206 10 30
[email protected]

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 19-03-2024.